Kontrollsanksjon

Dersom De mener kontrollsanksjonen er feilaktig ilagt kan skriftlig klage sendes oss innen 3 uker fra ileggelsesdato. Klagen må inneholde navn, adresse, registreringsnummer på motorvognen og kontrollsanksjonsnummer. I klagen må det fremlegges evt. bevis eller annen dokumentasjon som har betydning for saksbehandlingen.

Klage må sendes skriftlig pr post eller du kan benytte vår klageweb. Våre områder drives i henhold til parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.
 
Skal du registrere klage på kontrollsanksjon ilagt før
27. Mars 2017 benytt denne lenken:

Skal du registrere klage på kontrollsanksjon ilagt etter
27. Mars 2017 benytt denne lenken:

Copyright © Aker P-drift AS - by jskdesign.no